Priser

Ordinarie priser

Vårterminen 2019 omfattar 13 träffar om 2 timmar.

Terminsavgift är 1.300 kr + 100 kronor i medlemsavgift.

Inbetalning sker till bankgiro nr 5346-7494

Medlemsavgiften betalas en gång per år och inkluderar en försäkring hos Aktiv Ungdom.