Priser

Ordinarie priser

Höstterminen 2019 omfattar 13 träffar om 2 timmar.

Terminsavgift är 1.200 kr + 100 kronor i medlemsavgift för nya medlemmar.

Inbetalning sker till bankgiro nr 5346-7494

Medlemsavgiften betalas en gång per år och inkluderar en försäkring hos Aktiv Ungdom.