Priser

 Höstterminen 2020 omfattar 14 träffar om 2 timmar för teaterkurserna och 10 träffar om 2 timmar för LS. I priset ingår även föreställningstillfället.

Prislista
L1 – L8: 1.200 kr/termin + 100 kr/år i medlemsavgift..

LG: 1.200 kr/termin + 100 kr/år i medlemsavgift.

LS: 900 kr/termin + 100 kr/år i medlemsavgift.

Faktura kommer i samband med bekräftelse på att du fått en plats i en av våra kurser.

Medlemsavgiften betalas en gång per år och inkluderar en försäkring hos Aktiv Ungdom.