Priser

Ordinarie priser

Vårterminen 2020 omfattar 15 träffar om 2 timmar.

Terminsavgift är 1.200 kr + 100 kronor i medlemsavgift för 2020.

Inbetalning sker till bankgiro nr 5346-7494

Medlemsavgiften betalas en gång per år och inkluderar en försäkring hos Aktiv Ungdom.