Föreställningar

På LUKKAN har varje teatergrupp ett föreställningstillfälle per termin. Vårterminen avslutas med föreställningen VårLUKKAN och höstterminen med JulLUKKAN. Vid dessa tillfällen får alla grupper möjlighet att visa upp sin egen pjäs, som gruppen har repeterat in under terminens gång. Det är Skapargruppen som står för scenografin.

Vår nya Musikalgrupp kommer endast att ha en avslutande föreställning på vårterminen.