Föreställningar

På LUKKAN har varje grupp vanligtvis ett föreställningstillfälle per termin. På vårterminen har vi föreställningen VårLUKKAN och på höstterminen har vi föreställningen JulLUKKAN. Vid varje föreställning får alla grupper möjlighet att visa upp en egen pjäs som gruppen repeterat in under terminens gång.