Föreställningar

På LUKKAN har vi vanligtvis ett, för alla teatergrupper utom LG, gemensamt föreställningstillfälle per termin. På vårterminen har vi föreställningen VårLUKKAN och på höstterminen har vi föreställningen JulLUKKAN. Vid varje föreställning får alla grupper möjlighet att visa upp en egen pjäs som gruppen repeterat in under terminens gång.