Stadgar & Policy

Då Aktiv Ungdom är Lukkans paraplyorganisation så är det deras stadgar vi använder oss av i vår förening och dessa hittar du här.

Läs mer om LUKKAN