Stödmedlemmar

Vad vore LUKKAN utan våra fantastiska stödmedlemmar? Att vara stödmedlem innebär att du stödjer vår förening och verksamhet ekonomiskt genom att betala in en engångssumma till vårt bankgiro.

En stödmedlem kan vara en enskild person, en organisation eller ett företag . Ett stödmedlemskap innebär inga förpliktelser. Ibland efterfrågas specifika förmåner i utbyte mot stödmedlemskapet och dessa upprättas i sådant fall alltid i förväg och i överenskommelse med med LUKKAN:s styrelse.

Hur blir jag stödmedlem?

Stödmedlem blir man genom att betala in den årliga medlemsavgiften (100 SEK) via bankgiro. Märk betalningen med ditt namn, så att vi vet vem vi har att tacka! Självklart tar vi också tacksamt emot större inbetalningar som stöd till vår verksamhet.

Bankgironummer: 5346-7494

Stort TACK för att du som stödmedlem är med och bidrar till LUKKAN:s verksamhet och till att låta barn och ungdomar få leva ut glädje och äventyr på scenen!