Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt stadgarna. Styrelsen ansvarar också för ekonomin och är arbetsgivare för ledare och eventuella andra anställda. I övrigt hjälper styrelsemedlemmarna till vid planering och genomförande av större evenemang.

Styrelsen tillsätts vid årsmötet som vanligen äger rum i februari. En valberedning lämnar förslag på medlemmar till styrelsen och alla som är medlemmar i Lukkan kan rösta.

Styrelsen består idag av ledare och föräldrar till deltagare. Även deltagare är välkomna i styrelsearbetet. De ledare som inte har en styrelseplats är ständigt adjungerade till styrelsemötena.

Styrelse 2024

Molly Byström, ordförande
(molly@lukkan.se)
Anna Jousset, vice ordförande, hemsida & GDPR
(anna.j@lukkan.se)
Daniel Hedvall, kassör
(ekonomi@lukkan.se)
Anna Hansson, sekreterare
(anna@lukkan.se)
Martin Olsson, ledamot
(martin@lukkan.se)
Nidzara Dellien, ledamot
(nidzara@lukkan.se)
Ann-Sofie Sensky, bidragsansvarig
(ann-sofie@lukkan.se)
Dina Dellien, SoMe-ansvarig
(dina@lukkan.se)