Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt stadgarna. Styrelsen ansvarar också för ekonomin och är arbetsgivare för ledare och eventuella andra anställda. I övrigt hjälper styrelsemedlemmarna till vid planering och genomförande av större evenemang.

Styrelsen tillsätts vid årsmötet som vanligen äger rum i februari. En valberedning lämnar förslag på medlemmar till styrelsen och alla som är medlemmar i Lukkan kan rösta.

Styrelsen består idag av ledare och föräldrar till deltagare. Även deltagare är välkomna i styrelsearbetet. De ledare som inte har en styrelseplats är ständigt adjungerade till styrelsemötena.

Styrelse 2021

Molly Byström, ordförande
(molly@lukkan.se)
Kerstin Stahl, vice ordförande
(kerstin@lukkan.se)
Johan Sternby, kassör
(ekonomi@lukkan.se)
Ann Stjernqvist, sekreterare
(ann@lukkan.se)
Martin Olsson, kommunikationsansvarig
(martin@lukkan.se)
Isak Lindeblad, hemsideansvarig
(isak@lukkan.se)
Cecilia Hansson, bidragsansvarig
(cecilia@lukkan.se)
Hedvig Lannsjö, ledaransvarig
(hedvig@lukkan.se)