Styrelsen

Styrelsen har det yttersta ansvaret för att verksamheten bedrivs enligt stadgarna. Styrelsen ansvarar också för ekonomin och är arbetsgivare för ledare och eventuella andra anställda. I övrigt hjälper styrelsemedlemmarna till vid planering och genomförande av större evenemang.

Styrelsen tillsätts vid årsmötet som vanligen äger rum i februari. En valberedning lämnar förslag på medlemmar till styrelsen och alla som är medlemmar i Lukkan kan rösta.

Styrelsen består idag av ledare och föräldrar till deltagare. Även deltagare är välkomna i styrelsearbetet. De ledare som inte har en styrelseplats är ständigt adjungerade till styrelsemötena.

Styrelse 2020
Molly Byström, ordf – lokaler, anställningar, externa kontakter, firmatecknare
Kerstin Stahl, v ordf – anmälningar, kontakt kring kurser, firmatecknare
Johan Sternby, kassör – ekonomi, firmatecknare
Sofia Lundberg – marknadsföring
Martin Olsson – administration
Elsa Segercrantz Walther – sekreterare