02 jan

Testa teater på lovet

Kom och testa på teater med LUKKAN 3e januari mellan 17.00-18.00!

Vi ger dig en inblick i hur en teaterlektion kan se ut med samarbetsövningar, koncentrationsövningar, lek och korta scener.

Läs mer